Rus Escort
bayan escort
İstanbul Escort
bayan escort
B.Düzü Escort
bayan escort
İstanbul Escort
bayan escort
istanbul Escort
bayan escort
Rus Escort
bayan escort
kayaşehir Escort
bayan escort
istanbul Escort
bayan escort
istanbul Escort
bayan escort
İstanbul Escort
bayan escort
Bayan Escort
bayan escort
İstanbul Escort
bayan escort
istanbul Escort
bayan escort
İstanbul Escort
bayan escort
istanbul Escort
bayan escort
istanbul Escort
bayan escort
Home » antalya escort » antalya escort

antalya escort

antalya escort

va.” Sesi boğuklaşmıştı. “Her şeyi mahvettiğimi biliyo-
rum. Açıklamama izin ver.”
“Açıklaman gerekmiyor. Sorun değil.”
“Sorun. Seni görmem gerek.”
“Ben seni görmek iste…
“Bunu kolay yoldan yapabiliriz, Eva. Ya da istersen zorlaş-
tırabilirsin.” Nabzımı hızlandıran sert bir tona bürünmüştü
sesi. “Ama her halükârda dinleyeceksin söyleyeceklerimi.”
Telefonda çabucak söylenen bir hoşça kal ile paçayı kur-
taracak kadar şanslı olmadığımı anlayarak gözlerimi kapat-
tım. “İyi, tamam. Gelirim yukarıya.”
‘Teşekkür ederim.” Rahat bir soluk aldığını duydum. “Seni
görmek için sabırsızlanıyorum.  lara escort
Ahizeyi yerine koyup, masamın üzerindeki fotoğraflara ba-
karak söyleyeceklerimi formüle etmeye ve kendimi Gideon’ı
tekrar görmeye hazırlamaya çalıştım. Ona gösterdiğim fizik-
sel tepkinin şiddetini kontrol etmem imkânsızdı. Bir şekilde
buna takılmamayı ve yapmam gerekeni yapmayı başarma-
lıydım. Önümüzdeki günler, haftalar ve aylar boyunca onun-
la bu binada karşılaşacak olmamız konusunu ise sonra düşü-
necektim. Şu anda odaklanmam gereken tek şey, şu öğle ye-
meğini sağ salim atlatmaktı. antalya escort bayan
Kaçınılmaz olana boyun eğerek işime döndüm ve dergile-
rin içine koymak için hazırlanan birtakım abonelik kartı ör-
neklerinin görsel etkilerini karşılaştırmaya devam ettim.
“Eva.” antalya anal escort
Sıçrayarak koltuğumda döndüm ve Gideon’ı odacığımın
yanı başında dikilirken bulunca irkildim. Görünüşü her za-
manki gibi başımı döndürdü ve kalbim göğsümün içinde tek-
ledi. Saate şöyle bir bakınca gördüm ki çeyrek saat geçip git-
mişti, ben farkına varmadan.
“Gid… Bay Cross. Buraya kadar gelmenize gerek yoktu.”
Yüzü sakin ve tepkisizdi ama gözleri fırtınalı ve yakıcıydı.
“Hazır mısın?”

 

antalya escort

antalya escort

Cevap bırakın